Zehra Öney
Endüstri 4.0

Pilot Programdan Uygulamaya Geçişi Engelleyen Sebepler

Pilot Programdan Uygulamaya Geçişi Engelleyen Sebepler

Şirketler neden Endüstri 4.0 alanındaki pilot programlarını uygulamaya geçirmekten sakınıyor?

Pek çok şirket Endüstri 4.0 kapsamında kendi pilot programını duyuruyor. Bu programlar; büyüme için olumlu dönüşler ve yeni fırsatlar gösterse de bu şirketlerin çoğu, pilot programdan geniş ölçekli uygulamaya geçişte zorlanıyor. İş dünyasının liderleriyle McKinsey & Company tarafından yapılan anketin sonuçları Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlandı.

Ankete göre, şirketlerin karşılaştıkları zorluklar şunlar:

Projeyi büyütme konusundaki kaynak/bilgi eksikliği

Projeyi büyütmenin yüksek maliyeti

Kısa dönem etki olmadan “olurluk önerisini” gerekçelendirmenin zorluğu

Pilot programların belirsiz iş değeri göstermesi

Doğruluğunu kanıtlamak gereken çok fazla vaka olması

Test edilen birden fazla platform olması

Platformların büyütülebilirliği konusundaki güven eksikliği

Tedarikçilerin pilot programları desteklemek istememesi

Destek ve dikkat konusundaki liderlik eksikliği

Diğer

İlgili İçerikler

Tesla’nın Cyber Rodeo Etkinliği: Önemli Konu Başlıkları

Zehra Öney

İskoçya, 2020’deki Elektrik İhtiyacının Yüzde 97’sini Yenilenebilir Enerjiden Sağladı

Zehra Öney

2025’e Kadar Üretilen Elektriğin 5’te 1’ini Bilişim Teknolojileri Kullanacak

Zehra Öney